Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Verpleegkundigen Palliatieve zorg bij Vérian

Trijntje de Haan en Lianne Hekkert zijn verpleegkundigen Palliatieve zorg bij Vérian

Wanneer iemand te horen krijgt dat genezing van een ernstige ziekte niet meer mogelijk is, is dat een heftige boodschap. De zorg is dan niet meer gericht op genezing. We spreken dan over de palliatieve fase. In deze fase van iemands leven is de zorg gericht op kwaliteit van leven en uiteindelijk gaat dit over in kwaliteit van sterven.

De palliatieve fase kan weken tot jaren duren en verschilt per persoon en aandoening. Gedurende deze fase van iemands leven wordt er vaak een groot netwerk van zorgverleners opgebouwd. De cliënt wordt terug verwezen naar de huisarts, maar ondergaat vaak nog wel een behandeling. Voornamelijk gericht op de lichamelijke en medische zorg, zoals voorkomen en verlichten van pijn. Tijdens deze palliatieve fase kan de cliënt ondersteuning krijgen van een verpleegkundige palliatieve zorg.

Trijntje de Haan en Lianne Hekkert zijn binnen Vérian verpleegkundigen palliatieve zorg: “Meestal krijgen we via de huisarts of behandelaar in het ziekenhuis een melding binnen, als iemand te horen heeft gekregen dat genezing niet meer mogelijk is. Er heeft dan een markeringsgesprek plaatsgevonden tussen de behandelend arts en de cliënt. De zorg gaat zich richten op kwaliteit van leven. Wanneer wij zo’n melding krijgen, maken we een afspraak voor een eerste bezoek aan huis. Met de cliënt bespreken we het ziektebeeld, maar staan we vooral stil bij wat de cliënt bezig houdt. Dit kan zijn lichamelijk, psychisch, sociaal, maar ook spiritueel van aard. Als je weet dat je leven komt te beëindigen dan gebeurt er veel bij zowel de cliënt, maar ook bij diens naasten. Partner, kinderen en ook kleinkinderen.
Onze zorg is dus vooral op die aspecten gericht. Daarbij zijn wij als het ware de spin in het web voor de cliënt. Wij verrichten dus niet zozeer medische handelingen, maar richten ons echt op alle andere aspecten van de zorg rondom de cliënt. Wij hebben altijd contact met de eigen huisarts van desbetreffende persoon”

Het transmurale zorgpad palliatieve zorg

“Wij werken in onze regio samen met Het Netwerk Palliatieve Zorg Oost- Veluwe. Dit netwerk bestaat uit 22 verpleegkundigen uit 13 verschillende organisaties. Het vroegtijdig signaleren en markeren van de palliatieve fase voor de kwaliteit van leven van een cliënt die uitbehandeld is, is hierbij van groot belang. Daarom hebben we een aantal jaren geleden het transmurale zorgpad palliatieve zorg ontwikkeld. Wat wij willen is de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment. Daarbij houden wij zo overzicht over alle facetten van zorg rondom de cliënt. We brengen structuur aan en schakelen als het nodig is andere zorg in. Een voorbeeld hiervan is het Technoteam van Vérian voor als de cliënt thuis specialistische behandeling ondergaat, zoals chemo, verzorgen PICC-lijn, bloedtransfusie, palliatieve sedatie.”

In de laatste wensen voorzien

“Een andere dankbare taak van onze op maat geleverde zorg is bijvoorbeeld de hulp inroepen van de wensambulance om een laatste wens in vervulling te laten gaan. Als uiteindelijk de terminale fase nadert kunnen we contact opnemen met een hospice indien dat de wens is van onze cliënt. Dan is de zorg echt gericht op kwaliteit van sterven. Wij blijven er echt bij tot het einde. Naast het begeleiden van de cliënt is onze aandacht ook gericht op diens naasten. Vragen als hoe je wilt sterven, wensen die er nog zijn, een bucketlist als die er is. We doen ons best om in die laatste wensen te kunnen voorzien. En als het nodig is kunnen we dan ook nachtzorg inschakelen. Ook dat kan Vérian leveren. We begeleiden de cliënt dus tot na overlijden en kunnen ook een nazorggesprek voor mantelzorgers bieden.”

Een mooie rol en dankbare taak om onze cliënten en hun nabestaanden hierin tot het eind te mogen begeleiden.

Verpleegkundigen

Palliatieve zorg